miercuri, 6 februarie 2008

Formalitatile necesare si circuitul documentelor pentru infiintarea societatilor comerciale


In cazul in care intreprinzatorul opteaza pentru infiintarea unei societati comerciale, se vor parcurge o serie de etape si anume:
La registrul comertului

Intreprinzatorul se va prezenta la Oficiul Registrului Comertului pentru tehnoredactarea actului constitutiv cu urmatoarele documente:


  • caziere in original pentru asociati si administratori;

  • actul de identitatea al asociatilor;

  • dovada sediului social al societatii (acte de proprietate, contract de inchiriere);

  • taxele aferente.


Asociatii/actionarii si administatorii vor da o declaratie pe propria raspundere pe formular tip, detinut de Registrul Comertului. Se elibereaza dovada anterioritatii denumirii, necesara la autentificarea actului constitutiv.


La notariat
Asociatii/ actionarii societatii comerciale ce se constituie se vor prezenta la Notariat pentru autentificarea actului (in 6 exemplare), cu actul de identitate si taxa aferenta pentru autentificare.La registrul comertului

Unul dintre asociati/actionari/administratori sau persoana imputernicita va depune actele la Registrul Comertului pentru inmatricularea societatii. Acestia vor prezenta urmatoarele documente:  • actul constitutiv autentificat (in 2 exemplare originale);

  • dovada depunerii capitalului social (chitanta de varsamint) - copie;

  • actele privind proprietatea aporturilor in natura (cand capitalul social este compus din numerar si aporturi in natura), iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

  • avizele sau autoritatile, eliberate de institutiile cu atributii in acest sens, necesare autorizarii inmatricularii societatii, vor fi solicitate de Oficiul Registrului Comertului in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii iar aceste institutii vor elibera in aceste avize in termen de 15 zile din momentul solicitarii lor. Este cazul avizului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, avizul BNR pentru societatile bancare, avizul OSAAR pentru constituirea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si reasigurarilor, avizul de libera practica emis de Ministerul Sanatatii pentru personalul farmaceutic si pentru exercitarea profesiei de medic, autorizatia de functionare a unitatilor farmaceutice, emisa de Ministerul Sanatatii si altele similare.


Aceste avize pot fi solicitate si personal de asociatii institutiilor abilitate si depuse la Oficiul Registrului Comertului. In momentul prezentarii tuturor documentelor enumerate mai sus, se completeaza o cerere adresata judecatorului delegat.
Cererea va fi completata de unul din asociati/administratori sau imputernicitii acestora. In termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii, judecatorul delegat da o inchieiere prin care autorizeaza constituirea societatii comerciale si dispune inmatricularea acesteia in Registrul Comertului.


In termen de 24 de ore de la incheierea judecatorului delegat, asociatii (toti asociatii/actionarii societatii) daca solutia le este favorabila (daca a fost autorizata inmatricularea) vor da o declaratie de renuntare la recurs si din acel moment incheierea ramine definitiva.


Din momentul raminerii definitive a incheierii judecatorului delegat, in 24 de ore se face inmatricularea societatii in Registrul Comertului. Incheierea judecatorului delegat se transmite din oficiu la Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala partilor si Administratiei Financiare in raza careia se afla sediul societatii. Dupa inregistrarea inmatricularii in Registrul Comertului, administratorii vor depune specimenul de semnatura in Registrul Comertului si vor ridica certificatul de inmatriculare al societatii.

0 comentarii: