miercuri, 23 aprilie 2008

Licitatie publica: Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Suceava, Municipiul Campulung Moldovenesc, Zona Bunesti

Licitatie publica: Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Suceava, Municipiul Campulung Moldovenesc, Zona Bunesti

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Agentia Nationala pentru Locuinte

Adresa postala: Bd. Unirii, nr 61, Bl. F3, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030828 , Romania , Punct(e) de contact: Adrian Draica , Tel. 307.67.11 , Email: adrian.draica@anl.ro , Fax: 326.04.98
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari
Locul principal de executare: judetul Suceava, Municipiul Campulung Moldovenesc, Zona Bunesti, etapa I
Clasificare CPV: 45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale
Cantitatea totala sau domeniul: 80 de apartamente din care 20 de garsoniere si 60 de apartamente cu 2 camere
Valoarea estimata fara TVA: 10,245,432 RON
Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2008
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.05.2008
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu