luni, 21 ianuarie 2008

Profesorii suceveni vor schimbarea progresivă a legii educaţiei


Managerii unităţilor gimnaziale şi Ş.A.M. din zonele Suceava şi Rădăuţi, inspectori şcolari, reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ şi autorităţilor au participat pe 18 ianuarie la o reuniune de lucru în cadrul dezbaterilor organizate de IŞJ în această perioadă pe tema pachetului de legi ale educaţiei. Întîlnirile au avut loc la Botoşana şi Rădăuţi, iar inspectorii şcolari pentru management au prezentat publicului proiectele Legii învăţământului preuniversitar şi Statutului personalului didactic şi obiectivele dezbaterii, evidenţiind elementele de noutate propuse de M.E.C.T. Potrivit purtătorului de cuvînt al IŞJ, Laura Hacman, cele mai importante aspecte vizate în intervenţiile participanţilor au fost: reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar (educaţia ante-preşcolară, obligativitatea învăţământului preşcolar de la 3 ani, clasa pregătitoare în învăţământul primar şi învăţământul obligatoriu de 9 clase); organizarea admiterii în liceu prin concurs la nivelul şcolii sau prin repartizare computerizată şi conducerea unităţii de învăţământ prin Consiliul de Administraţie. Laura Hacman spune că faţă de textele propuse în proiectele legislative, participanţii au subliniat că: în prezent sistemul românesc de învăţământ nu dispune de resursele umane şi materiale necesare care să permită reorganizarea reţelei în varianta propusă (personal didactic şi nedidactic specializat, spaţii şcolare suficiente cu dotările corespunzătoare pentru nivelul de învăţământ vizat). De asemenea, s-a recomandat includerea în textul de lege a unui articol care să prevadă realizarea progresivă a schimbărilor. În ce priveşte admiterea în liceu, majoritatea opiniilor exprimate au fost pentru organizarea unui concurs /examen la nivelul unităţilor liceale şi renunţarea la repartizarea computerizată. O remarcă importantă a participanţilor a fost numărul mare de metodologii la care se face trimitere în cele două legi cu precizarea că vor fi elaborate ulterior de către M.E.C.T. Potrivit calendarului I.S.J. Suceava, următoarele reuniuni de lucru cu directorii de unităţi şcolare vor fi desfăşurate în 22 ianuarie la Fălticeni şi 23 ianuarie la Cîmpulung Moldovenesc ( gimnazii şi SAM ), 24 ianuarie la Rădăuţi ( grădiniţe) şi în 25 ianuarie la Suceava ( licee).

0 comentarii: