marți, 15 ianuarie 2008

Selecţie pentru şcoală de şefiFuncţionarii tineri care lucrează în administraţia publică şi în instituţiile deconcentrate ale statului au la dispoziţie 180 de locuri la cursurile de manager public.

Miercuri vor veni la Suceava reprezentanţi ai Unităţii Centrale de Implementare a Reformei în Administraţia Publică din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), care vor avea un prim contact cu cei care doresc să se înscrie în Proiectul Tinerilor Profesionişti (Young Professionals Scheme).

Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că pentru bursieri sunt 50 de locuri, iar pentru stagiari 130 de locuri.

Dacă numărul celor care doresc să devină manageri publici va fi mai mare decât numărul de locuri alocate, tinerii vor fi supuşi unui proces de selecţie.

Young Professionals Scheme (YPS) este un proiect finanţat de Uniunea Europeană cu 3,5 milioane de euro în cadrul programului Phare 2005, în vederea accelerării ritmului de modernizare a funcţiei publice din România.

Cursuri post universitare în Europa pentru bursieri

Proiectul pregăteşte un nucleu de lideri ai unei noi generaţii în cadrul funcţiei publice, care să fie neutri din punct de vedere politic şi formaţi profesional în spiritul valorilor şi principiilor moderne ale managementului sectorului public în Uniunea Europeană.

Aceşti tineri profesionişti sunt formaţi prin intermediul a două programe distincte, fiecare incluzând perioade de instruire în România şi în unul din cele 15 vechi state membre UE.

Bursierii sunt tineri cu studii superioare care urmează mai întâi un program de instruire de 7 luni în cadrul Institutului Naţional de Administraţie, în cadrul căruia sunt alternate cursuri teoretice cu perioade de practică în instituţii publice din România. Apoi, cei 50 de bursieri selectaţi vor efectua cursuri post universitare de până la 10 luni (noiembrie 2008 - septembrie 2009) în centre de excelenţă din Europa, înainte de a-şi relua activitatea în cadrul administraţiei publice din România.

Primul pas spre înalţii funcţionari publici

Cel de-al doilea grup, de stagiari, este format din tineri funcţionari publici cu experienţă în domeniul administraţiei publice din România. Ei urmează mai întâi un program de instruire de 7 luni în cadrul Institutului Naţional de Administraţie, în cadrul căruia sunt alternate cursuri teoretice cu perioade de practică în instituţii publice din România.

Apoi, cei 130 de stagiari vor efectua stagii în cadrul administraţiilor celor 15 vechi state membre ale UE timp de 16 săptămâni (noiembrie 2008 – martie 2009), înainte de a-şi relua activitatea în România.

La absolvire, titulatura lor este aceea de manager public. Rutele de acces la funcţia de manager public sunt stabilite de Comisia pentru Managerii Publici, care se ocupă de plasare pe funcţiile de manager public, precum şi de transferul acestora, pentru îndeplinirea criteriilor de acces în categoria înalţilor funcţionari publici.
Într-o instituţie, managerul public conduce, coordonează sau asistă coordonarea unor activităţi care, prin natura lor, necesită o perspectivă generală şi un nivel de expertiză, specifice faţă de cele avute de celelalte categorii de funcţionari publici.

El are ca şef doar un înalt funcţionar public sau, în cazul în care acesta nu există, funcţionarul public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective.

0 comentarii: