duminică, 28 octombrie 2007

„De la vorbe la fapte” la capitolul gestionarea deşeurilor

În cadrul unei conferinţe de presă comune, reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu şi Consiliului Judeţean au abordat problematica gestionării deşeurilor din judeţul Suceava. Sub deviza „De la vorbe la fapte”, directorul executiv al APM, Vasile Oşean, a declarat că, în prezent, sunt în curs de aplicare măsurile prevăzute în Planul regional de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, intrat în vigoare în luna aprilie a acestui an.

Astfel, un prim pas a fost făcut prin arondarea localităţilor la cele două depozite mari ce vor fi ridicate la Moara şi Pojorâta, dar şi asocierea Consiliului Judeţean cu consiliile locale cuprinse în sistem. În acelaşi timp, mai multe localităţi urbane, dar şi din mediul rural, au, ori sunt pe cale de a organiza, sisteme de colectare selectivă a deşeurilor.

Pe de altă parte, în judeţ se derulează şi patru proiecte cu specific finanţate din fonduri PHARE. „Implementarea planului regional va aduce schimbări importante în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor. Acestea se referă la separarea la sursă a deşeurilor periculoase, colectarea selectivă a celor bio-degradabile şi voluminoase, extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubritate la sate şi închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme”, a menţionat Oşean.

Gheorghe Nichiforel, şeful compartimentului de specialitate al Consiliului Judeţean, a scos în evidenţă că, în scopul materializării proiectului „Managementul integrat al deşeurilor din judeţul Suceava”, cele 113 unităţi teritorial-administrative s-au asociat cu Consiliul Judeţean, fiind constituită şi unitatea de implementare a proiectului. Din aceasta fac parte specialişti în domeniile gestionării deşeurilor, economic şi juridic, acesta precizând că, în judeţ, există 177 de depozite mici care nu sunt în concordanţă cu standardele europene. De asemenea, Nichiforel a prezentat şi calendarul de închidere a rampelor de gunoi menajer din municipiile şi oraşele mari, termenele fiind, cel mai devreme decembrie 2008 şi, cel mai târziu, finele lui 2011.

Constantin Harasim, şeful Comisariatului regional al Gărzii de Mediu s-a exprimat din punctul de vedere al autorităţii de control şi supraveghere a modului în care legislaţia de mediu este respectată şi aplicată. „România poate fi sancţionată pentru neîndeplinirea în termen a obligaţiilor asumate pe linia punerii în aplicare a planului de gestionare a deşeurilor. Probabil că acest lucru va conduce şi la analizarea realizării la timp şi de către alte instituţii, autorităţi publice locale, a acestor măsuri. Misiunea Gărzii de Mediu este să urmărească încadrarea în termene şi respectarea legii”, a explicat Harasim, adăugând că demersurile de conformare la normele europene trebuie accelerate.

0 comentarii: