vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie al obiectivului "Construire cladire S+P+M, Sc = 608 mp, Sd = 1.187 mp, cu destinatie gradinita", judetul Suceava

Lucrari de executie al obiectivului "Construire cladire S+P+M, Sc = 608 mp, Sd = 1.187 mp, cu destinatie gradinita", judetul Suceava
1. Autoritatea contractanta: Primaria Municipiului Radauti, CUI: 4244148, adresa postala: Municipiul Radauti, Piata Unirii nr. 2, cod postal 725400, judetul Suceava, telefon: 0230.561.140, fax: 0230.564.703, e-mail: resurseumane@primariaradauti.ro persoana de contact: Mihai Frunza.
2. Aplicarea art. 43 din OUG nr. 34/2006 - nu.
3. a) Procedura de atribuire aleasa: licitatie deschisa.
b) Acord cadru: nu este cazul.
c) Sistem dinamic de achizitii: nu este cazul.
d) Etapa suplimentara de reducere repetitiva a preturilor prezentate: nu este cazul.
4. Locul de executie a lucrarilor: Municipiul Radauti, str. Dimitrie Dan f.n., cod postal: 725400.
5. Natura si dimensiunea lucrarilor care urmeaza a fi executate: Lucrari de constructii - Construire cladire S+P+M, Sc = 608 mp, Sd = 1.187 mp, cu destinatie gradinita.
Obiectivul lucrarii: Construire cladire S+P+M, Sc = 608 mp, Sd = 1.187 mp, cu destinatie gradinita.
Valoarea estimata: 2.754.988,13 lei, fara TVA.
6. Se vor depune oferte pentru intregul volum de lucrari solicitat. Nu se accepta oferte partiale.
7. Durata contractului de lucrari: 18 luni incepand de la data atribuirii contractului.
8. Nu se accepta oferte alternative.
9. Consultant - organizator al procedurii de atribuire: Bursa Romana de Marfuri S.A. Terminal Suceava, cu sediul in Municipiul Suceava, Str. Universitatii nr. 15-17, cod postal 720229 Persoana de contact: Marius Moldovan, mobil: 0728.208.311.
Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul consultantului - organizator, mentionat mai sus.
10. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar: 200 lei, la care se adauga TVA. Contravaloarea documentatiei se poate achita in numerar la casieria B.R.M. Terminal Suceava sau prin ordin de plata in contul B.R.M. Terminal Suceava, deschis la B.C.R. Sucursala Suceava, IBAN: RO19 RNCB 0234 0009 9180 0001, LEI.
11. a) Termenul limita de depunere a ofertelor: 17.12.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul Primariei Municipiului Radauti, Piata Unirii nr. 2, cod postal 725400, Municipiul Radauti, judetul Suceava.
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.
12. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.12.2007, ora 11.00.
13. Garantia de participare solicitata: in valoare totala de 27.500 lei se va depune in contul deschis la Trezoreria Municipiului Radauti, IBAN: RO50 TREZ 5955 006X XX00 0098, LEI.
14. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza: fonduri bugetare.
15. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul de lucrari: contract de asociere.
16. Informatii privind criteriile de calificare: conform prevederilor din documentatia de atribuire.
17. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 zile de la data deschiderii ofertelor.
18. Criteriul de atribuire a contractului de lucrari: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, factorii de evaluare si ponderea acestora conform documentatiei de atribuire.
(21/61.314)