vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie a obiectivului "Extindere Colegiul National de Informatica "Spiru Haret", judetul Suceava


Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, telefon 0230-520638, 0230-215017, fax 0230-520637, organizeaza licitatie deschisa pentru contract de lucrari - executie extindere la Colegiul National de Informatica "Spiru Haret", municipiul Suceava.
Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Inspectoratului Scolar, incepand cu data de 21 noiembrie 2007, contra sumei de 50 lei.
Termenul limita de depunere a ofertelor este 17 decembrie 2007, ora 11.00.
Depunerea ofertelor se va face la secretariatul institutiei din Calea Unirii nr. 15, et. 1, camera 12.
Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de 17 decembrie 2007, ora 13.00.
Garantia de participare:
- scrisoare de garantie bancara in favoarea unitatii contractante, eliberata de o banca din Romania sau de o banca din strainatate cu corespondent in Romania;
- ordin de plata eliberat pe numele I.S.J. Suceava, confirmata de banca emitenta cu stampila rotunda, pana la data deschiderii ofertelor.
(30/61.607)