vineri, 21 martie 2008

Compania „Plus” vrea să construiască un centru de sănătate mintală pentru copii şi adulţi

Ce nu se ştieConstatăm cu regret, din articolele apărute în presa locală, că societatea noastră face obiectul unei dispute politice, iniţiativa noastră fiind interpretată greşit chiar şi de conducerea spitalului.

În vederea clarificării din punctul nostru de vedere al acestor aspecte regretabile, dorim să prezentăm, în mod transparent, atât opiniei publice, cât şi aleşilor locali, derularea evenimentelor.

La jumătatea lunii iunie 2007, ne-am adresat Primăriei Municipiului Suceava, cu propunerea de asociere în participaţiune, în vederea construirii unui supermarket în apropierea Spitalului Judeţean Suceava.

Primăria şi-a declinat competenţa făcându-ne cunoscut că terenul adecvat şi propus de noi este în proprietatea Consiliului Judeţean.

În acest context ne-am adresat în scris Consiliului Judeţean, propunând realizarea unei asocieri în participaţiune, urmând ca apoi Consiliul Judeţean să ne pună la dispoziţie o suprafaţă de teren de aproximativ 4.800 mp, societatea noastră urmând să construiască un supermarket şi, suplimentar, să asigurăm spitalului, prin Consiliul Judeţean, un venit de 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai puţin de 40.000 EURO.

De asemenea, o să construim pe cheltuiala noastră, în favoarea Spitalului Judeţean, un bloc de apartamente pentru cadre medicale sau două centre de sănătate mintală pentru copii şi adulţi, urmând să investim în acest sens o sumă de 500.000 până la 700.000 EURO.

Din informaţiile deţinute de noi, construirea acestor două centre este mai mult decât stringentă conform legislaţiei în vigoare şi este lipsită în totalitate de surse de finanţare.

De asemenea societatea noastră îşi asumă obligaţia de a replanta pomi şi a crea spaţii verzi pe orice suprafaţă de teren nefolosită în incinta curţii spitalului.

Propunerile noastre au fost prezentate la sfârşitul trimestrului III în şedinţa Consiliului Judeţean, primind în acest sens un aviz de principiu cu votul unanim al tuturor consilierilor.

În urma acestui vot, am întreprins o serie de măsuri, pe cheltuiala noastră, privind întocmirea planului de cadastru, ridicări topo, dezmembrări etc.

Am considerat şi considerăm şi în acest moment că acest proiect este benefic ambelor părţi cu atât mai mult cu cât firma noastră, aşa cum este bine cunoscut şi la nivel european, vinde produse din punct de vedere calitativ cel puţin egal cu orice fel de supermarket dar la preţuri sociale, adresându-se acelui segment al populaţiei care realizează venituri mici.

Cu sumele încasate de la noi, conducerea spitalului poate îmbunătăţi hrana zilnică a bolnavilor, devenind, în acelaşi timp, în mod gratuit, proprietarul construcţiilor care au o valoare semnificativă.

În concluzie, am dori să menţionăm că iniţiativa noastră se încadrează şi în prevederile legale în ceea ce priveşte asigurarea de spaţiu verde pentru bolnavi, astfel, la un număr de 825 de paturi, este nevoie de 18.150 mp spaţiu verde, comparativ cu suprafaţa existentă la această dată de 25.385 mp.

Suplimentar, putem replanta încă o suprafaţă de 1.180 mp, suprafaţă nefolosită în acest moment.

Cred că merită de menţionat că, pentru construirea unei biserici în incinta spitalului, s-a acordat o suprafaţă de 2.500 mp, acordarea s-a făcut fără polemici, iar din informaţiile noastre aceasta nu a funcţionat şi nu funcţionează nici în acest moment.

Această scrisoare o prezentăm în mod transparent pentru buna informare atât a opiniei publice cât şi a celor care au comentat iniţiativa noastră, nefiind informaţi, cu dorinţa expresă de a elimina orice fel de suspiciuni.

General manager,
Uwe Klostermann