vineri, 21 martie 2008

Servicii de proiectare, executie in vederea realizarii obiectivului "Sistem de incalzire termica si anexa exterioara pentru amplasarea centralei termi

Servicii de proiectare, executie in vederea realizarii obiectivului "Sistem de incalzire termica si anexa exterioara pentru amplasarea centralei termice, comuna Fundu Moldovei", judetul Suceava
1. Primaria Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei, str. Centru nr. 283, cod 727265, judetul Suceava, tel./fax: 0230577400/0230577356, e-mail: office_fm@yahoo.com, cod fiscal: 4326760.
2. Procedura de selectie este: licitatie deschisa.
3. Locul de executie a lucrarilor este la sediul administrativ al Primariei Fundu Moldovei.
4. Proiectare si executie centrala termica, cod CPV: 45331100-7.
5. Obiectul lucrarilor este proiectarea si executia unui sistem de incalzire termica si a unei anexe exterioare pentru amplasarea centralei termice.
6. Durata contractului este de 180 de zile.
7. Ofertele alternative nu sunt admise.
8. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta de la biroul de achizitii publice, tel.: 0230577400, 0726741782, fax: 0230577356, e-mail: office_fm@yahoo.com.
9. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta contra sumei de 100 lei, plata poate fi efectuata la casieria Primariei Fundu Moldovei.
10. Termenul limita de depunere a ofertelor este 27.09.2007, ora 15.00. Ofertele pot fi transmise la adresa: comuna Fundu Moldovei, str. Centru nr. 283, cod 727265, judetul Suceava, limba de redactare a ofertelor este limba romana.
11. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 28.09.2007, ora 13.00, la sediul Primariei Fundu Moldovei.
12. in vederea participarii la licitatia publica deschisa vor trebui constituite garantia de participare in cuantum de 2% din valoarea contractului (1.345 lei).
13. Plata se face in doua transe, 30% avans si 70% la terminarea lucrarii.
14. Ofertantii vor fi exclusi din cadrul procedurii de achizitie publica in cazul in care nu indeplinesc conditiile specificate la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
15. Ofertantii trebuie sa prezinte copii ale bilanturilor contabile, declaratii privind cifra de afaceri si lista principalelor lucrari executate aferente ultimilor 3 ani de activitate.
16. Ofertele au o valabilitate de 90 de zile.
17. Criteriul de atribuire a contractului este: pretul cel mai mic.
(32/47.802)