miercuri, 6 februarie 2008

Declararea imobilelor retrocedate


  • Declaratia tip, completata in dublu exemplar;
  • Hotararea judecatoreasca definitiva, irevocabila si investita cu titlu executoriu (in copie);
  • Proces verbal de predare-primire (in copie);
  • Dispozitia Primarului General de punere in posesie (in copie);
  • Schita imobilului;
  • Copie act de identitate proprietari (in copie);
  • Dosar cu sina.

0 comentarii: