miercuri, 6 februarie 2008

Modificari acte constitutive


Acte necesare:


 1. Pentru persoane fizice:

  • Actul administrativ al primariei prin care se aduc modificari autorizatiei initiale

  • Dovada sediului (daca este cazul)

 2. Pentru societati comerciale:

  • Actul aditional (autentic)

  In functie de tipul de modificare solicitat:


  • Dovada sediului nou (act proprietate, contract inchiriere etc)

  • Dovada rezervarii denumirii noi

  • Buletin identitate pentru asociatii noi

  • Dovada depunerii capitalului social

  • Acte de proprietate asupra aportului in natura la capitalul social

  • Expertiza bunurilor in natura

  • Dovada sediului pentru punctele de lucru

  • Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru administratori, cenzori, lichidatori, imputerniciti.

0 comentarii: