duminică, 31 august 2008

Ghiduri pentru justiţiabili şi jurnalişti în instanţele din Suceava şi Botoşani

Începînd de la 1 septembrie, ca rezultat al proiectului "Transparenţa actului de justiţie" derulat, în prezent, de Consiliul Superior al Magistraturii, în toate instanţele din judeţele Suceava şi Botoşani vor putea fi consultate ghiduri ce conţin informaţii practice care "să sprijine o mai bună înţelegere a organizării şi funcţionării sistemului judiciar în rîndul cetăţenilor şi al reprezentanţilor mass-media". Pentru justiţiabili sînt elaborate cinci ghiduri de orientare, respectiv "Reguli de conduită în instanţă", "Despre competenţa instanţelor", "Dreptul pe înţelesul tuturor", "Circuitul cererii de chemare în judecată" şi "Glosar de termeni juridici". Rodica Neagu Dumitrescu a arătat că aceste ghiduri au fost puse la dispoziţia celor interesaţi în spaţiile special amenajate lângă sălile de judecată şi pot fi consultate de cei interesaţi să afle informaţii despre actul de justiţie.

Preşedintele Curţii de Apel Suceava, Cezar Hîncu, a spus că prin consultarea acestor ghiduri, justiţiabilii pot avea acces la informaţii cu privire la actul de justiţie, mai ales că modul în care au fost elaborate şi scrise oferă posibilitatea unei înţelegeri facile.